Loading pages...
 
New Page 2
DANH MỤC SẢN PHẨM
Bánh xe nhựa phi 40
Bánh xe nhựa phi 50
Phụ liệu theo ghế
Sản phẩm khác
Bánh xe nhựa phi 30
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Nhập vào từ khóa tìm kiếm
Nhập vào mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm. Ví dụ: D001
TIN TỨC
Nhựa bán dẫn đưa giấy điện tử đến gần hiện thực hơn
Một nhóm nhà khoa học Mỹ và Anh đã thành công trong việc tạo ra vật liệu polymer có tính dẫn. Điều này có thể sớm dẫn đến những sản phẩm điện tử cho phép in lên trên mà giới sản xuất hàng tiêu dùng vẫn mong chờ.
LIN HỆ
QUẢNG CO
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
SẢN PHẨM
 
 
  Bánh xe nhựa G và nút GG
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ðen
8mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe nhựa G1K và nút G1G1K
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ðen
8mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bᮨ xe nhá»±a HH
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ð¥n
8mm x 10mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bᮨ xe nhá»±a H1H1
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ð¥n
8mm x 10mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bᮨ xe nhá»±a I và ®?>
I
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ð¥n
8mm *20mm
2.700 VNĐ
 
  
    
 
  Bᮨ xe nhá»±a I1K và ®?I1K
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ð¥n
8mm *20mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe nhựa KK
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ðen
6.3mm x 10mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe nhựa K1KK1K
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ðen
6.3mm x 10mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe nhựa LL
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ðen
U 19-20-21
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe nhựa L1KL1K
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ðen
U 19-20-21
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Ống nhúnSPON
 
 
Phụ liệu theo ghế
Không khóa
Đen
ống nhún
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe nhựa AT và nútAT
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Trắng
ty 6mm x 27mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe nhựa AT1K và nútAT1K
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Trắng
ty 6mm x 27mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Thanh nhựaSPTN
 
 
Sản phẩm khác
Không khóa
Đen..
Thanh nhựa
1.000 VNĐ
 
  
    
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tin tức | Đặt hàng | Liên hệ

Đặt làm trang chủ Đầu trang

Bản quyền © 2006 www.banhxenhua.com. Thiết kế bởi VIETCOM